Sigorta poliçesi nedir? (Ekonomi)

(Insurance policy) Bir sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılan ve sigorta sözleşmesi gereği düzenlenen belge. Sigortacı tarafından imzalanıp sigorta ettirene verilir ve sigorta sözleşmesini gösterir. Her iki tarafın hak ve borçlarını belirtir. Nama, emre veya hamile yazılı olarak düzenlenebilir ve ciro yoluyla devredilebilir. Bazı sigorta poliçesi türleri şunlardır : (a) Abonman poliçesi (floating policy) : Bir yerden başka bir yere taşınacak malların belirli bir değer üzerinden sigortalanmasını sağlar. (b) Yolculuk poliçesi (voyage poiicy) : Yalnız belirtilen yolculuk için ve belirli bir süre hüküm ifade eder. (c) Süreye ait poliçe (time policy) : Anlaşmada belirtilen süre için geçerlidir. (d) Takselenmiş poliçe (valued poücy) : Sigortalanmış malın değeri daha yüksek bile olsa, bir hasar doğduğunda poliçede gösterilen değerin göz önüne alındığı bir poliçedir. (e) Açık poliçe (uııvalued policy, open policy) : Taşman malların değeri sonradan belirlenmek üzere, geçici olarak tahmini bir miktar üzerinden düzenlenen poliçedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç